ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ – ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Επιστροφές προϊόντων

Έχετε το δικαίωμα να επστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσετε από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.gentletouchofluxury.comστις κάτωθι περιπτωσεις:

  • Aσκώντας το δικαίωμα υπαναχώρησης από την συναλλαγή.Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα αναιτιολογήτως εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή του προϊόντος δυνάμει του Ν. 2251/1994και να ζητήσετε την καταβολή του τιμήματος που καταβάλατε.Ως παραλαβή από μεριάς σας θεωρείται η ημέρα που εσείς οι ίδιοι ή ένα τρίτο πρόσωπο που υποδείξατε απέκτησε την φυσική κατοχή των προϊόντων. Εφόσον ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης θα σας επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης, εντός (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε πίσω τα προϊόντα.

 

Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται με την υποβολή εντύπου υπαναχώρησης και να την στείλετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση sales@gentletouchofluxury.com. Προς διευκόλυνσή σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κάτωθι  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ.

Επισημαίνεται ότι δεν δικαιούστε υπαναχώρησης στις περιπτώσεις του 3ΙΒ του Ν. 2251/1994 και σε κάθε άλλη περίπτωση που αυτό προβλέπεται από τον νόμο ή την παρούσα σύμφωνα με τον νόμο. Ειδικότερα βάσει της παρούσας δεν έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης για τις κατωτέρω κατηγορίες προϊόντων:

  • Εξατομικευμένα προϊόντα που παράχθηκαν σύμφωνα με τις δικές σας προδιαγραφές.
  • Καλλυντικάεφόσον δεν έχει ανοιχτεί η συσκευασία τους
  • Προϊόντα προσφορών
  • Σε περίπτωση που επιθυμείτε αλλαγή του επιστρεφόμενου προϊόντος με κάποιο άλλο της επιλογής σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε ηλεκτρονικά το αίτημά σας στη διεύθυνση sales@gentletouchofluxury.com ή στα τηλέφωνα 2107241646, 2103615494 αναφέροντας τις λεπτομέρειες για το το προϊόν που επιστρέφετε και αυτού που επιθυμείτε να αγοράσετε.

Οι αλλαγές των προϊόντων πραγματοποιούνται εντός 30 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος που παραλάβατε με άλλο ίσης αξίας με το τίμημα που έχετε ήδη καταβάλει ή με πρόσθετο τίμημα εφόσον το επιθυμείτε.

Τα έξοδα αποστολής της επιστροφής του προϊόντος επιβαρύνουν τον πελάτη.

  • Σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες από λάθος της Εταιρείας σας απεστάλησαν προϊόντα που δεν παραγγείλατε, τα οποία παραλάβατε καλόπιστα. Η επιστροφή των μη παραγγελθέντων ειδών πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός επτά (7) ημερών από την παραλαβή τους, άλλως η Εταιρεία δεν υποχρεούται να προβεί εκ νέου σε εκτέλεση της αρχικής παραγγελίας.
  • Σε περίπτωση παράδοσης ελαττωματικού προϊόντος, οπότε μπορείτε να ζητήσετε την αντικατάσταση του με άλλο ή την επιστροφή των χρημάτων σας.. Τα τυχόν ελαττωματικά προϊόντα θα πρέπει να επιστραφούν στην Εταιρεία εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς, απαραιτήτως με τη συσκευασία τους.

Εφόσον η επιστροφή/αντικατάσταση γίνεται λόγω αποδεδειγμένης ελαττωματικότητας του προϊόντος τα έξοδα αποστολής του νέου προϊόντος ή επιστροφής των χρημάτων σας, επιβαρύνουν την Εταιρεία.

Για να γίνει δεκτή η επιστροφή των προϊόντων, θα πρέπει τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε, να βρίσκονται στην ίδια κατάσταση που παραλήφθηκαν, δηλαδή να είναι πλήρη, χωρίς να έχουν αποσφραγιστεί, λειτουργήσει ή να έχει παραβιαστεί η συσκευασία τους και να συνοδεύονται από τα σχετικά παραστατικά αγοράς(απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο).

Σε κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις, προκειμένου να επιστρέψετε προϊόντα, θα πρέπει προηγουμένως να αποστείλετε e-mail στη διεύθυνση  salsales@gentletouchofluxury.comστο οποίο θα αναφέρεται ο κωδικός παραγγελίας, τα προσωπικά σας στοιχεία και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Όλες οι επιστροφές προϊόντων που αγοράσθηκαν από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.gentletouchofluxury.com πρέπει να γίνονται μόνο προς την Εταιρεία:

NATURA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ / NATURA MON. E.Π.Ε

Ηροδότου 21, Αθήνα 106 74

Ανωτέρα βία

Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. απεργίες, έλλειψη αποθέματος, ακραία καιρικά φαινόμενα κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Ακύρωση παραγγελίας

Σε περίπτωση ακύρωσης παραγγελίας (συνολικά ή μερικώς) θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα μέσω e-mail στη ιεύθυνση: sales@gentletouchofluxury.com.
Η δυνατότητα ακύρωσης της παραγγελίας, δίνεται μέχρι τη χρονική στιγμή που θα λάβετε ενημέρωση για την αποστολή της παραγγελίας σας. Μετά την ενημέρωση για την παραγγελία σας δεν θα γίνεται δεκτή οποιαδήποτε ακύρωση.